UN Global Compact

FN står bag Global Compact, som virksomheder kan vælge “blot” at overholde eller aktivt tilslutte sig ved at underskrive.

De færreste virksomheder i Danmark vil få problemer med at tilslutte sig principperne for Global Compact, når det drejer sig om deres virksomhed i Danmark.

Imidlertid er det mere kompliceret, hvis virksomheden skal tage hensyn til de ti principper, hvis man betragter virksomhedens samlede aktiviteter incl. vareforbrug etc.

De ti principper fremgår nedenstående.

De ti principper

  • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
  • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
  • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
  • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;
  • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
  • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
  • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Yderligere information:

https://samfundsansvar.dk/fns-global-compact

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Ring eller skriv til os, hvis du vi skal drøfte principperne og din virksomhed.

CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR (Corporate Social Responsibility) eller på dansk; Virksomhedernes ansvar for deres indflydelse på samfundet.

Europakommissionen definerer det således: “En virksomhed, der lever op til sit samfundsansvar, skal råde over en strategi, som indarbejder sociale, miljømæssige og etiske aspekter samt forbrugerhensyn og menneskerettigheder i sine forretningsaktiviteter og i kernestrategien i nært samarbejde med sine samarbejdspartnere”

Det behøver ikke være svært, og HR Topp har erfaring med at implementere CSR, så det passer til netop din forretning.