CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR (Corporate Social Responsibility) eller på dansk; Virksomhedernes ansvar for deres indflydelse på samfundet.

Europakommissionen definerer det således: “En virksomhed, der lever op til sit samfundsansvar, skal råde over en strategi, som indarbejder sociale, miljømæssige og etiske aspekter samt forbrugerhensyn og menneskerettigheder i sine forretningsaktiviteter og i kernestrategien i nært samarbejde med sine samarbejdspartnere”

Det behøver ikke være svært, og HR Topp har erfaring med at implementere CSR, så det passer til netop din forretning.

Det kan f.eks. være FNs verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 5; “Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder”.

Det kan umiddelbart det synes som et meget overordnet og abstrakt mål for din virksomhed at tage medansvar for, men nedbrudt til vores virksomhed, kan det f.eks. lyde

Vi tager udgangspunkt i, hvad den enkelte kan bidrage med til virksomheden uanset køn, alder, etnicitet eller andre forskelligheder. Vi tilrettelægger arbejdet, så det i videst muligt muligt omfang giver alle mulighed for at deltage. For eksempel lægger vi planlagte møder mellem 8.15 og 15.45 så forældre til mindreårige børn kan nå at bringe og hente i institutioner.

Herved bliver verdensmålet konkret og nærværende for den enkelt virksomhed og giver dig mulighed for at anvende verdensmålene i kommunikation om din virksomheds holdninger og indsats indenfor CSR.