Persondata

For ansøgere

Registrering af ansøgeres personoplysninger

Som ansøger giver du tilladelse til, at de oplysninger, der fremsendes og vedhæftes, behandles og opbevares af HR Topp og deles med den rekrutterende virksomhed. Formålet med at indsamle personlige data i forbindelse med rekruttering er at vurdere kandidater, som er interesserede i og kvalificerede til den pågældende stilling.

Du opfordres alene til at afgive personoplysninger, som er nødvendige for at vurdere, om du opfylder kravene til stillingen. Du må derfor ikke at afgive følsomme personoplysninger om f.eks. race, religion, politisk tilhørsforhold, fagforening, helbred, seksuel orientering m.v. med mindre det har faktuel betydning for et eventuelt ansættelsesforhold.

I forbindelse med vurderingen af din ansøgning forbeholder HR Topp sig ret til at søge oplysninger om dig i offentlige åbne kilder som Google, Facebook, LinkedIn m.fl. De fundne informationer opbevares sammen med din ansøgning.

HR Topp og den dataansvarlige rekrutterende virksomhed er forpligtet til, at personlige oplysninger i ansøgninger bliver behandlet fortroligt og kun til det job, som er søgt. Finder HR Topp ansøgerens profil relevant til et andet job, kan oplysninger kun videregives efter ansøgerens udtrykkelige samtykke.

Din ansøgning og relaterede oplysninger kan kun ses af HR Topp og den virksomhed, som du har søgt en stilling i. HR Topp sletter alle data hos HR Topp vedrørende ansøgningen senest 6 mdr. efter rekrutteringen til den pågældende stilling er afsluttet, og nærværende betingelserne er gældende i samme tidsrum.

Behandling af ansøgeres personoplysninger

Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til andre personer eller virksomheder end den virksomhed, du har søgt job i, medmindre du udtrykkeligt har accepteret det.

Elektronisk behandling af persondata sker hos HR Topp i Microsoft produkter og på en Microsoft Cloud løsning samt i tilfælde af test og personprofil hos Thomas International.

Herudover forbeholder HR Topp sig ret til at videregive dine informationer, såfremt dette er foreskrevet i lovgivningen eller ved krav fra myndigheder.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er forkerte eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid få de oplysninger, som HR Topp har registreret i om dig, at se.

Alle henvendelser vedrørende dine personoplysninger rettes til HR Topp på mail pj@hrtopp.dk.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og  gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

For samarbejdspartnere (kunder, leverandører, kundeemner etc.)

Registrering af personoplysninger

HR Topp registrerer almindelige oplysninger som fulde navn, firmanavn, stilling, telefonnummer, mobiltelefonnummer, arbejdsgivers adresse etc. på kunder, leverandører, emner og andre samarbejdspartnere.

Registreringen sker som et led i almindelig drift af virksomheden og omfatter ikke særlige personlige oplysninger.

Behandling af personoplysninger

Elektronisk behandling af persondata sker i Microsoft produkter og på en Microsoft Cloud løsning samt i Dinero (Regnskab).

I det omfang, man selv tilmelder sig til nyhedsbreve, sker databehandlingen på www.mailchimp.com, hvor man selv kan redigere og slette sine oplysninger.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er forkerte eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid få de oplysninger, som HR Topp har registreret i om dig, at se.

Alle henvendelser vedrørende dine personoplysninger rettes til HR Topp på mail pj@hrtopp.dk.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Retten til at blive glemt

I det omfang, registrering ikke sker i medfør af lovgivning, kan du til enhver tid kræve, at HR Topp sletter personhenførbare oplysninger om dig.

Alle henvendelser vedrørende dine personoplysninger rettes til HR Topp på mail pj@hrtopp.dk.