To gode grunde til at gennemgå ansættelseskontrakterne

Der er mindst to gode grunde til at gennemgå procedurer, ansættelseskontrakter og personalehåndbøger sammen med din personalekonsulent eller advokat.

For det første kom der 9. juni 2018 en ny lov om forretningshemmeligheder, som bl.a. erstatter Markedsføringslovens §23, som der henvises til i rigtig mange ansættelseskontrakter og personalehåndbøger. §23 er paragraffen om tavshedspligt.

For det andet er en ny ferielov under implementering. Den ændrer bl.a. ved reglerne om optjening og afholdelse af ferie. Hvis jeres kontrakter eller personalehåndbog nævner andet end: “Ferie optjenes og afholdes i henhold til ferieloven” er det også en god grund til at gennemgå kontrakter og personalehåndbog.

Links:

Lov om forretningshemmeligheder: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200512

Markedsføringsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188880

Den nye ferielov: https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-ny-ferielov/

7 trin på trappen til den nye ferielov

istock.com / abu

7 punkter til to-do-listen inden sommeren 2019:

 • Information til dine medarbejdere
 • Ansættelseskontrakter
 • Personalehåndbog
 • Valg om hensættelse eller indbetaling til den centrale fond (tal evt. med din revisor)
 • Lønsystem
 • Feriesystem, arbejdstidsskemaer, tids- og fraværsregistrering
 • Elever og udenlandske medarbejdere (forskerordningen)

Det vil HR Topp naturligvis gerne hjælpe dig med. Ring 2040 5204 eller mail pj@hrtopp.dk, hvis du har behov for hjælpe til:

 • Et informationsmøde for medarbejderne, evt. som del af morgenmøde el.lign.
 • Skriftlig information nu og i perioden frem til september 2020
 • Ændring i personalehåndbog
 • Ændring i kontrakter
 • Proces for overgangsordning
 • Individuel håndtering af særlige persongrupper, herunder elever og udenlandske medarbejdere ansat efter forskerskatteordningen

Er du klar til den nye ferielov?

Opgør du allerede i dag opgør din feriepengeforpligtelse individuelt og for hver medarbejder på minimum månedlig basis?

Kom til morgenmøde om den nye ferielov den 12. juni.

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, der ændrer reglerne om forskudt ferieår, således at ferien fremover optjenes og afvikles samtidigt. Derudover giver loven også nye medarbejdere på arbejdsmarkedet ret til betalt ferie.

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Men ferie der optjenes efter den 1. januar 2019 er en del af en  overgangsordning. Derfor er det relevant allerede nu at få indsigt i de nye regler.

Programmet er:

08.00 Mulighed for ankomst og netværk

08.30 Introduktion til den nye ferielov – hvordan er de nye regler?

v/ Allan Schouw-Petersen, advokat og medejer, WINadvokater

09.30 Hvilke praktiske konsekvenser har den nye ferielov for dig og din virksomhed?

v/ Peter Topp Engelsted Jonasen, direktør, HR Topp ApS

Du kan blandt andet læse mere om den nye ferielov her.

Husk at tilmelde dig til arrangementet her

 

At trække på samme hammel

Dansk Talemåde: “At trække på samme hammel” eller på moderne dansk: “At arbejde og ikke mindst yde sammen mod fælles mål”.

En ‘hammel’ er den tværstang, som trækdyrene er fastgjort til foran en vogn.

Der ligger ofte en stor ledelsesopgave i at sikre at alle ikke blot arbejder sammen, men også yder mod samme mål. Nøgleordene er “mod samme mål”.

At smykke sig med lånte fjer

At smykke sig med lånte fjer er en dansk talemåde, som bl.a. er aktuel i forbindelse med rekruttering.

Den mest effektive måde at sikre sig imod at ansætte personer på et fejlagtigt grundlag (uddannelse, erfaring etc.) er at tage referencer.

Velforberedt referencer kommer ind bag CV’et og afdækker både styrker og svagheder i forhold til et job. Herunder naturligvis også, om CV’et er korrekt og om personen selv har opnået de resultater, som ansøgeren fremhæver.

 

Workshop om ansættelse i Vordingborg 15. marts 2018

I samarbejde med Vordingborg Erhverv og Claus Kaaber fra Væksthus Sjælland gennemfører HR Topp en workshop om ansættelse for små virksomheder den 15. marts 2018.

Læs mere på linken:

Ny medarbejder?

Bliv god til at ansætte gå-hjem-møde 31. januar

I samarbejde med Erhvervscentret i Greve afholder HR Topp et gå-hjem-møde og workshop om rekruttering den 31. januar 2018 kl. 17 – 19-

På denne workshop bliver du introduceret til, hvordan du rekrutterer de rigtige medarbejdere.

Med udgangspunkt i konkret viden og værktøjer vil du efter workshoppen være klædt bedre på til at definere, hvilke medarbejdere, du skal ansætte i din virksomhed. Du vil også få redskaber til at ansætte de rigtige medarbejdere og vide, hvordan du fastholder dem.

Iværksættere og virksomheder har ofte en tendens til at ansætte medarbejdere, som ligner dem selv, istedet for at have fokus på, hvilke karakteristika, der er vigtige for virksomheden. På workshoppen kommer vi også rundt om, hvordan du kan undgå det ved at anvende tests.

Workshoppen faciliteres af Peter Topp Engelsted Jonasen, der driver virksomheden HR Topp.

Peter har i efteråret 2017 afholdt en lignende workshop og du kan læse mere om Peter og worshoppen i vores omtale af denne her.

Husk at tilmelde dig her
https://erhvervscentret.nemtilmeld.dk/88/

Du skal sige din medarbejder op, og hvad så?

Der kan være mange grunde til at sige en medarbejder op, men uanset hvad, der er baggrunden for, at du nu står i den situation, at du skal sige en medarbejder op, så er der en række forhold, du skal tage stilling til, forberede og håndtere.

Men først og fremmest skal du opføre dig ordentligt. Læs videre “Du skal sige din medarbejder op, og hvad så?”

Tid til et nyt syn på senioralder

Når vi institutionaliserer og laver regler og procedurer, sætter vi normer.

Medarbejdere i danske organisationer håndteres ofte som seniorer fra 50 eller 55 års alderen – i et samfund, hvor de skal arbejde til de er 65+. Der virker som spild af gode ressourcer at trappe ned mere end 10 år før pensionen.

Derfor kan Ledelse, HR ansvarlige, pensionsselskaber m.fl. gøre mere end nogen andre for at ændre samfundets syn på, hvornår man er senior, ved ganske simpelt at hæve alderen for seniorsamtaler og lignende fra de ofte anvendte 50/55 til 60 år.

Nu er det nok!!! Men kan du bare sådan fyre ham!

Det var så nu, din tålmodighed ikke rakte længere. Han havde igen – igen – overskredet grænsen, syntes du. Du er leder for Ole. Ole var der allerede, da du kom til for godt to år siden. Allerede ved ansættelsen blev du gjort opmærksom på Ole, der havde været i firmaet i mange år. Ole er en del af den kollektive hukommelse i firmaet, og selvom Oles måde at agere på, allerede irriterede dig fra begyndelsen, havde du følt dig afhængig af Ole, og derfor havde du ikke påtalt hans næsten konsekvent sarkastiske måde at kommentere verden, firmaet og omgivelserne på. Læs videre “Nu er det nok!!! Men kan du bare sådan fyre ham!”