Bliv god til at ansætte gå-hjem-møde 31. januar

I samarbejde med Erhvervscentret i Greve afholder HR Topp et gå-hjem-møde og workshop om rekruttering den 31. januar 2018 kl. 17 – 19-

På denne workshop bliver du introduceret til, hvordan du rekrutterer de rigtige medarbejdere.

Med udgangspunkt i konkret viden og værktøjer vil du efter workshoppen være klædt bedre på til at definere, hvilke medarbejdere, du skal ansætte i din virksomhed. Du vil også få redskaber til at ansætte de rigtige medarbejdere og vide, hvordan du fastholder dem.

Iværksættere og virksomheder har ofte en tendens til at ansætte medarbejdere, som ligner dem selv, istedet for at have fokus på, hvilke karakteristika, der er vigtige for virksomheden. På workshoppen kommer vi også rundt om, hvordan du kan undgå det ved at anvende tests.

Workshoppen faciliteres af Peter Topp Engelsted Jonasen, der driver virksomheden HR Topp.

Peter har i efteråret 2017 afholdt en lignende workshop og du kan læse mere om Peter og worshoppen i vores omtale af denne her.

Husk at tilmelde dig her
https://erhvervscentret.nemtilmeld.dk/88/

Du skal sige din medarbejder op, og hvad så?

Der kan være mange grunde til at sige en medarbejder op, men uanset hvad, der er baggrunden for, at du nu står i den situation, at du skal sige en medarbejder op, så er der en række forhold, du skal tage stilling til, forberede og håndtere.

Men først og fremmest skal du opføre dig ordentligt. Læs videre “Du skal sige din medarbejder op, og hvad så?”

Tid til et nyt syn på senioralder

Når vi institutionaliserer og laver regler og procedurer, sætter vi normer.

Medarbejdere i danske organisationer håndteres ofte som seniorer fra 50 eller 55 års alderen – i et samfund, hvor de skal arbejde til de er 65+. Der virker som spild af gode ressourcer at trappe ned mere end 10 år før pensionen.

Derfor kan Ledelse, HR ansvarlige, pensionsselskaber m.fl. gøre mere end nogen andre for at ændre samfundets syn på, hvornår man er senior, ved ganske simpelt at hæve alderen for seniorsamtaler og lignende fra de ofte anvendte 50/55 til 60 år.

Nu er det nok!!! Men kan du bare sådan fyre ham!

Det var så nu, din tålmodighed ikke rakte længere. Han havde igen – igen – overskredet grænsen, syntes du. Du er leder for Ole. Ole var der allerede, da du kom til for godt to år siden. Allerede ved ansættelsen blev du gjort opmærksom på Ole, der havde været i firmaet i mange år. Ole er en del af den kollektive hukommelse i firmaet, og selvom Oles måde at agere på, allerede irriterede dig fra begyndelsen, havde du følt dig afhængig af Ole, og derfor havde du ikke påtalt hans næsten konsekvent sarkastiske måde at kommentere verden, firmaet og omgivelserne på. Læs videre “Nu er det nok!!! Men kan du bare sådan fyre ham!”

Du er leder, og alle ser på dig hver dag!

Når du er leder, er du altid på! Fra det øjeblik, du forlader dit hjem fysisk eller virtuelt, er du på. Du kan blive set af kollegaer, medarbejdere, foresatte eller din arbejdsplads samarbejdspartnere.

Den korte version: ”Alle ser på dig hver dag, og du er altid på!” Læs videre “Du er leder, og alle ser på dig hver dag!”

Opsigelsesvarsel funktionærer

Efter udløbet af en eventuel prøvetid er opsigelsesvarslet fra arbejdsgiver overfor en funktionær i Danmark således:

Ansættelsestid Opsigelsesvarsler
0 – 6 mdr 1 måned (opsigelsen skal være meddelt inden udløbet af 5. ansættelsesmåned)
6 mdr – 3 år 3 måneder (opsigelsen skal være meddelt inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse)
3 år – 6 år 4 måneder (opsigelsen skal være meddelt inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse)
6 år – 9 år 5 måneder (opsigelsen skal være meddelt inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse)
Mere end 9 år 6 måneder (opsigelsen meddelt efter mere end 8 år og 7 måneders ansættelse)

Der kan aftales en gensidig forlængelse af opsigelsesvarslet. Det kan f.eks. formuleres således: Det er aftalt gensidigt at forlænge funktionærlovens opsigelsesvarsler med x måneder.

 

UN Global Compact

FN står bag Global Compact, som virksomheder kan vælge “blot” at overholde eller aktivt tilslutte sig ved at underskrive.

De færreste virksomheder i Danmark vil få problemer med at tilslutte sig principperne for Global Compact, når det drejer sig om deres virksomhed i Danmark.

Imidlertid er det mere kompliceret, hvis virksomheden skal tage hensyn til de ti principper, hvis man betragter virksomhedens samlede aktiviteter incl. vareforbrug etc.

De ti principper fremgår nedenstående.

De ti principper

  • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
  • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
  • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
  • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;
  • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
  • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
  • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Yderligere information:

https://samfundsansvar.dk/fns-global-compact

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Ring eller skriv til os, hvis du vi skal drøfte principperne og din virksomhed.

Din medarbejder har sagt op, og hvad så?

Når dín medarbejder først har lagt sin opsigelse foran dig, er det et af ”sandhedens øjeblikke”. Det er din reaktion og handlinger, som bestemmer hvorledes du og din virksomhed bliver opfattet af din snart tidligere medarbejder og dennes familie og omgangskreds, dine medarbejdere og deres familie og omgangskreds og mange flere. Læs videre “Din medarbejder har sagt op, og hvad så?”

Proces-facilitering i praksis

Jeg blev anbefalet at læse “Proces-facilitering i praksis”. Bogen er skrevet af Rikke Kalhøj Jensen, Louise Laustsen, Mia Sjøberg og Henrik Thomsen og er udgivet på forlaget Samfundslitteratur. ISBN 978-87-593-1518-7

Den kan anbefales som introduktion til procesfacilitering, i særlig grad fordi den med let forståelige eksempler beskriver dilemmaer og udfordringer ved facilitering samt mulige løsninger og ikke mindst værktøjer.

Jeg fik udvidet min horisont …. og fik sat lidt flere ord på rollen som facilitator og ikke mindst som en del af ledelsesrollen – og jeg vil gerne give anbefalingen videre.

Du kan låne mit eksemplar, men jeg vil gerne have det tilbage, så jeg kan genbesøge værktøjerne.

Dynamisk evaluering

Systematisk og formel evaluering synes helt nødvendig, hvis vi ønsker at kende udbyttet af en aktivitet, som ikke i sig selv er objektivt målbar. Typisk søger vi at gøre det ikke objektive, som f.eks. oplevelsen af en proces, objektivt ved at gennemføre en evaluering ved hjælp af spørgsmål og en svarskala. Læs videre “Dynamisk evaluering”