Artikler

To gode grunde til at gennemgå ansættelseskontrakterne

Der er mindst to gode grunde til at gennemgå procedurer, ansættelseskontrakter og personalehåndbøger sammen med din personalekonsulent eller advokat.

For det første kom der 9. juni 2018 en ny lov om forretningshemmeligheder, som bl.a. erstatter Markedsføringslovens §23, som der henvises til i rigtig mange ansættelseskontrakter og personalehåndbøger. §23 er paragraffen om tavshedspligt.

For det andet er en ny ferielov under implementering. Den ændrer bl.a. ved reglerne om optjening og afholdelse af ferie. Hvis jeres kontrakter eller personalehåndbog nævner andet end: “Ferie optjenes og afholdes i henhold til ferieloven” er det også en god grund til at gennemgå kontrakter og personalehåndbog.

Links:

Lov om forretningshemmeligheder: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200512

Markedsføringsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188880

Den nye ferielov: https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-ny-ferielov/