CSR og FNs verdensmål

CSR behøver hverken være abstrakt eller svært at sætte i forhold til dagligdagen i din virksomhed.

FNs verdensmål nr. 5

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers
rettigheder og muligheder.

kan umiddelbart det synes som et meget overordnet og abstrakt mål for din virksomhed at tage medansvar for, men nedbrudt til

I vores virksomhed tager vi udgangspunkt i, hvad den enkelte kan bidrage med til virksomheden uanset køn, alder, etnicitet eller andre forskelligheder. Vi tilrettelægger arbejdet, så det i videst muligt muligt omfang giver alle mulighed for at deltage. For eksempel lægger vi planlagte møder mellem 8.15 og 15.45 så forældre til mindreårige børn kan nå at bringe og hente i institutioner.

bliver verdensmålet konkret og nærværende for den enkelt virksomhed og din mulighed for at anvende verdensmålene i kommunikation om din virksomheds holdninger og indsats indenfor CSR.

Ring, hvis vi skal tage en snak om, hvordan FNs verdensmål kan blive nærværende, og hvordan din virksomhed kan gøre en indsats for at verden bliver et bedre sted at leve.

UN Global Compact

FN står bag Global Compact, som virksomheder kan vælge “blot” at overholde eller aktivt tilslutte sig ved at underskrive.

De færreste virksomheder i Danmark vil få problemer med at tilslutte sig principperne for Global Compact, når det drejer sig om deres virksomhed i Danmark.

Imidlertid er det mere kompliceret, hvis virksomheden skal tage hensyn til de ti principper, hvis man betragter virksomhedens samlede aktiviteter incl. vareforbrug etc.

De ti principper fremgår nedenstående.

De ti principper

  • Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
  • Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
  • Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
  • Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;
  • Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
  • Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
  • Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
  • Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
  • Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
  • Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Yderligere information:

https://samfundsansvar.dk/fns-global-compact

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Ring eller skriv til os, hvis du vi skal drøfte principperne og din virksomhed.

CSR (Corporate Social Responsibility)

CSR (Corporate Social Responsibility) eller på dansk; Virksomhedernes ansvar for deres indflydelse på samfundet.

Europakommissionen definerer det således: “En virksomhed, der lever op til sit samfundsansvar, skal råde over en strategi, som indarbejder sociale, miljømæssige og etiske aspekter samt forbrugerhensyn og menneskerettigheder i sine forretningsaktiviteter og i kernestrategien i nært samarbejde med sine samarbejdspartnere”

Det behøver ikke være svært, og HR Topp har erfaring med at implementere CSR, så det passer til netop din forretning.